Approach to Rainbow Bridge, Niagara Falls, NY

Rainbow Bridge, Niagara Falls, NY

View from Rainbow Bridge, Niagara Falls, NY

Entry into U.S.A., Rainbow Bridge, Niagara Falls, NY

Rainbow Bridge, Niagara Falls

Rainbow Bridge, Niagara Falls

Rainbow Bridge, Niagara Falls, ON

Entry into Canada, Rainbow Bridge, Niagara Falls, ON

Rainbow Bridge, Niagara Falls, ON

Rainbow Bridge, Niagara Falls, ON

Rainbow Bridge, Niagara Falls, ON